top of page

מה בתוכנית?

בתוכנית נעסוק בנושאים מדעיים שונים כגון חומרים, כוחות הטבע, אנרגיה ועוד. הילדים יתנסו בניסויים פשוטים ומעניינים, וישפרו את יכולותיהם לפעול באופן עצמאי, לשתף פעולה בקבוצה, להפנות קשב חברתי, לפרש סיטואציות חברתיות ולפתור בעיות תוך גמישות מחשבתית. בנוסף, הילדים יקחו חלק בפעילויות המערבות תפקודים ניהוליים, החשובים להתנהלות בקבוצה, כגון תכנון, ארגון, יישום ובקרה.

AEnB2UrrMOW23RguLBknpLIC4w14KmQIcms_dchwFXsfTxHaqTlfNK0M-5hYNAogXIWemV02r0SFH16MyoDY8iZdhu

תוכנית קיץ 2023
למדענים צעירים

הקבוצות מיועדות לילדים בגילאי 5-8, עם אתגרים בתחום החברתי-רגשי, ויכולות שפה ולמידה ממוצעות עד גבוהות, שמראים רצון להיות חלק מקבוצה, ומתקשרים בעיקר באמצעות שפה

מנחים: קלינאית תקשורת ופסיכולוג או עו"ס קלינית

8 מפגשים - 75 דקות למפגש

עד 6 משתתפים.ות בקבוצה 
פתיחת הקבוצה מותנית במינימום של 4 ילדים

ימים ושעות:
גילאי 5-6 - ימי שלישי או רביעי 15:15-16:30

גילאי 7-8 - ימי ראשון 15:15-16:30

מועדי התחלה: 9.7.23, 11.7.23 או 12.7.23
מועדי סיום: 27.8.23, 29.8.23 או 30.8.23

עלות: 2880 ש"ח

* עבור כל מפגש תינתן קבלה על טיפול קלינאית תקשורת או טיפול פסיכולוגי, בהתאם לאיש הצוות המנחה את הקבוצה

* יש להסדיר את התשלום עבור ההשתתפות בתוכנית מראש לכל המפגשים. ניתן לחלק ל-2 תשלומים בהמחאות

מועד אחרון להרשמה: 25.6.23

תוכניות הקיץ מיועדות לילדים בני 5-12 עם קשיים בתחום החברתי-רגשי, עם יכולות שפה ולמידה ממוצעות עד גבוהות, הנדרשים לתמיכה מועטה על מנת לקחת חלק בפעילות קבוצתית, ומראים מוטיבציה ופניות ליצירת קשרי חברות.

לא ניתן להירשם לחלק מהתוכנית המוצעת.

ההצטרפות לתוכנית הקיץ מותנית בפגישת היכרות עם הילד, בחתימה על הסכם טיפולי ובהסדרת התשלום מראש.

 

מספר המשתתפים מוגבל. מילוי טופס ההרשמה אינו מבטיח באופן סופי השתתפות בתוכנית הקיץ אליה נרשמת. לנרשמים ישלח עדכון במייל לגבי ההשתלבות בתוכנית.

WhatsApp

052-6855168

Email 

כתובת

תפוצות ישראל 3, גבעתיים

bottom of page